Pagini

miercuri, 15 iulie 2020

Ascult. Visez. Respir.

Ascult. E liniștea ce mă-nconjoară 
Visez. Momente frânte de viață 
Respir. E clipa ce trece peste timpuri 
Speranța... Eterna chemare

Ascult. Natura își bucură splendoarea 
Visez. Speranțe presărate de gânduri 
Respir. E clipa ce trece peste timpuri 
Speranța... Și liniște între blocuri

Ascult. E energia curgătoare a vieții 
Visez. Un tango cu intensă pasiune 
Respir. E clipa ce trece peste timpuri 
Speranța. Un tandem de pași eterni

Ascult. Visez. Respir.. 
O nouă zi, o nouă clipă... 
Speranțe pierdute în neant.marți, 7 iulie 2020

Noapte de vara

Pe valuri stinghere
Adormi a noastră lună
Nocturnă și rece
Ca gheața polară. 
Pătrunde culoarea
În a timpului mirare
Străbate prin patimi, 
Prin colțuri de lacrimi,
Pasiuni și iubire, ispită, 
Speranțe banale. 
E timpul, cu aripi măiestre
Stropit cu lumină vie. 
Un orizont de culoare, 
Ce zboară zglobiu peste valuri
Luciu. Absolut. Infinit. 
Un curcubeu și spectacol
O piesă de teatru,
În a mării regie și joacă
Lumină și umbră difuză... 
A mării amor.sâmbătă, 28 martie 2020

Tutorial pentru antreprenoriat in randul tinerilor surzi

Invățați mai multe despre fotografia de stoc pentru antreprenoriat.
Aflați cum puteți crea fotografii pentru a le vinde online pe piața de fotografii, cum să configurați camera foto, cum să faceți postproducție foto, cum să realizați profilul (încărcați fotografii, faceți descrierea, cuvinte cheie) cum să organizați lucrările viitoare.

Tutorialele (manuale video) sunt traduse în limbajul semnelor pentru tineri surzi în 7 limbi: albaneză, bosniacă, bulgară, muntenegreană, română, sârbă și turcă, dar intenționăm să adăugăm mai multe limbi.


Despre proiect: „Realize with your eyes” (602430-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBY-WB), care este co-finanțat prin Programul Erasmus + al Comisiei Europene. Este vorba despre sprijinirea tinerilor surzi șomeri prin învățarea modului de utilizare a posibilităților de fotografie pentru angajare / antreprenoriat.

Scopul proiectului:
- Obținerea de noi oportunități pentru locuri de muncă pentru tinerii surzi
- Învățarea de noi metode pentru susținerea tinerilor surzi șomeri
- Realizarea unei rețele pentru sprijinul internațional al antreprenorilor creativi în rândul tinerilor surzi
- Realizarea unui tutorial video pentru utilizarea metodelor fotografiei de stoc pentru antreprenoriatul în rândul tinerilor surzi


Sursa: Asociația Acces pentru toți, din România - Lucrează cu persoane cu dizabilități care au probleme în integrarea lor pe piața muncii. Suntem activi în furnizarea de instruire/consiliere gratuită a persoanelor cu dizabilități care au probleme în integrarea lor pe piața muncii.sâmbătă, 21 martie 2020

JCI Târgu Mureș vă invită să vă înscrieți în programul de Mentorat pentru Consultanți

În scopul susținerii tinerilor antreprenori români JCI Târgu-Mureș în colaborare cu Jors Ilariana Maria,  organizează anul acesta primul Program Național de Mentorat Intensiv pentru Activitățile de Consultanță în Management din Romania.

Programul este GRATUIT (cu condiția finalizării programului conform informațiilor prezentate pe website).
Acesta are menirea de a ajuta participanții să-și dezvolte abilitățile din sectorul consultanței în management și să înțeleagă politicile cu privire la finanțările nerambursabile.

Obiectivele generale ale programului de mentoring:

Sprijinirea tinerilor în scopul acumulării cunoștințelor, abilităților și capacităților necesare pentru o carieră de succes în programarea, elaborarea și implementarea de proiecte cu finanțări nerambursabile;
Susținerea tinerilor aflați la început de drum pentru dezvoltarea capacităților antreprenoriale în domeniul consultanței de management, în cadrul unui program intensiv;
Sprijinirea tinerilor interesați să identifice oportunitățile și să depășească provocările, barierele, temerile în a dezvolta o firmă de consultanță;
Să ajute tinerii în construirea rețelelor profesionale mai puternice pentru promovarea profesiei;
Creșterea angajamentului consultanților care să contribuie la dezvoltarea capacității de programare, elaborare și implementare de programe și proiecte cu finanțări nerambursabile.

Activitățile de menorat vor avea trei componente:


Publicul țintă sunt tinerii cetățeni români cu vârsta până în 35 de ani și cu experiență de maximum 2 ani în domeniul consultanței în management, fiind binevenite și  persoanele fără pregătire în domeniul consultanței, care-și asumă ca până la finalul programului să înființeze o societate de consultanță.
Echipa JCI Târgu Mureș, vă asigură că veți avea acces la cele mai bune informații de la cei mai pregătiți oameni din domeniu pentru a vă dezvolta afacerea.
Candidaturile se depun electronic prin transmiterea unui email cu documentele solicitate (le gasiti AICI) la adresa mentoring.cons2020@gmail.com, data limită fiind 12 aprilie 2020, ora 20.00.

miercuri, 8 ianuarie 2020

Semestrul european: pentru o economie aflată în slujba oamenilor și a planetei

În decembrie 2019 Comisia von der Leyen a lansat un nou ciclu al semestrului european, primul din mandatul său, care prezintă o strategie ambițioasă și reînnoită de creștere economică, axată pe promovarea unei durabilități competitive, pentru o economie aflată în slujba oamenilor și a planetei.
Strategia anuală de creștere durabilă este concretizarea viziunii prezentate de președinta Ursula von der Leyen în Orientările sale politice. Acest document stabilește strategia UE în materie de politică economică și de ocupare a forței de muncă, plasând durabilitatea și incluziunea socială în centrul procesului de elaborare a politicilor economice ale UE, în conformitate cu prioritățile consacrate în Pactul ecologic european, noua strategie de creștere elaborată de Comisie. Această strategie este menită să asigure faptul că Europa va deține în continuare cele mai avansate sisteme de protecție socială din lume, va deveni primul continent neutru din punct de vedere climatic și va fi un centru dinamic de inovare și de spirit antreprenorial competitiv. Strategia va oferi Europei instrumentele necesare pentru a-și spori nivelul de ambiție în ceea ce privește echitatea socială și prosperitatea. În sens mai larg, strategia de creștere durabilă va ajuta UE și statele sale membre să realizeze obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, pe care Comisia le integrează pentru prima dată în semestrul european.
Strategia anuală de creștere durabilă cuprinde patru dimensiuni interconectate și care se consolidează reciproc, menite să răspundă provocărilor pe termen lung. Aceste dimensiuni ar trebui să ghideze reformele structurale, politicile de ocupare a forței de muncă, investițiile și politicile fiscal-bugetare responsabile din toate statele membre, pentru o economie aflată în slujba oamenilor și a planetei. Cele patru dimensiuni sunt:
 • durabilitatea mediului;
 • creșterea productivității;
 • echitatea și
 • stabilitatea macroeconomică.


Semestrul european va acorda o atenție sporită durabilității mediului, oferind orientări specifice statelor membre cu privire la domeniile în care reformele structurale și investițiile în direcția unui model economic durabil sunt cele mai necesare.
Orientările în materie de politică formulate în cadrul semestrului european vor contribui și la impulsionarea creșterii productivității: acestea vor promova investițiile și reformele structurale menite să stimuleze cercetarea și inovarea, să îmbunătățească accesul la finanțare, să consolideze funcționarea piețelor de produse și servicii și să elimine blocajele din mediul de afaceri. Echitatea ar trebui protejată prin punerea în aplicare a unor politici sociale menite să garanteze condiții de muncă echitabile pentru toți și să le permită cetățenilor să se adapteze la circumstanțele în schimbare într-un moment de transformări importante. Stabilitatea macroeconomică ar trebui menținută prin respectarea regulilor politicii fiscal-bugetare, utilizând totodată întreaga flexibilitate oferită de acestea, prin remedierea dezechilibrelor și prin finalizarea uniunii economice și monetare (UEM) a Europei.
Noi rapoarte
Recomandarea privind politica economică a zonei euro invită statele membre din zona euro să ia măsuri pentru a realiza o creștere favorabilă incluziunii și durabilă, precum și pentru a dinamiza competitivitatea.
Raportul privind mecanismul de alertă, un dispozitiv de detectare a dezechilibrelor macroeconomice, recomandă ca 13 state membre să facă obiectul unui „bilanț aprofundat” în 2020, astfel încât să se poată identifica și evalua gravitatea eventualelor dezechilibre macroeconomice.
În propunerea de Raport comun privind ocuparea forței de muncă se analizează situația încadrării în muncă și situația socială din Europa și se evidențiază domeniile în care s-au înregistrat progrese și cele în care sunt necesare eforturi suplimentare.
Raportul privind performanța pieței unice este menit să evalueze rezultatele și realizările pieței unice, Acest raport este integrat pentru prima dată în ciclul semestrului european pentru a sublinia importanța punerii în aplicare a unor reforme care să faciliteze buna funcționare a pieței unice.
Cel de al doilea raport anual de monitorizare privind punerea în aplicare a Programului de sprijin pentru reforme structurale din 2018 arată că programul poate contribui în mod semnificativ la eforturile depuse de autoritățile statelor membre pentru a identifica și a depăși deficiențele structurale în elaborarea și implementarea reformelor.


joi, 21 noiembrie 2019

Comisia Europeană a publicat apelul Erasmus+ pentru 2020

Bugetul estimat de peste 3 miliarde de euro, în creștere cu 12% față de cel din 2019, va oferi și mai multe oportunități tinerilor europeni de a studia, a se pregăti sau câștiga experiență profesională în străinătate. UE intenționează să creeze 35 000 de oportunități de participare la program pentru studenți și personal didactic din Africa, ca parte a Alianței Africa-Europa pentru investiții și locuri de muncă sustenabile.

Orice organism public sau privat activ în domeniul educației, formării, tineretului și sportului poate solicita finanțare în cadrul acestei cereri de propuneri. În plus, pot solicita finanțare grupurile de tineri care desfășoară activități pentru tineret, dar care nu constituie organizații de tineret.

Universitățile europene

Primele 17 universități europene au fost selectate în iunie 2019. Ele sunt în curs de a-și începe activitățile. Cea de-a doua cerere de propuneri lansată astăzi pornește de la această primă fază de testare. Inițiativa va constitui punctul central al unui eveniment organizat de Comisia Europeană la 7 noiembrie 2019, în cadrul căruia toate universitățile europene selectate până în prezent vor participa pentru prima dată la schimbul de informații și vor discuta calea de urmat cu studenții, cu rectorii și ministerele responsabile de învățământul superior. În cadrul discuțiilor privind viitorul învățământului superior în Europa vor fi reprezentate și alte universități.

Educația, formarea profesională și învățământul pentru adulți

Acesta va fi cel de-al treilea an al parteneriatelor de schimb școlar, o acțiune Erasmus+ care oferă oportunități pentru școlile europene de a face schimb de elevi și de profesori. În ultimii doi ani, au participat peste 15 000 de școli. Alte 9 000 de școli vor avea posibilitatea de a participa în 2020.

În domeniul educației și formării profesionale, investițiile se concentrează pe ErasmusPro, care înseamnă oportunități pentru cursanți și ucenici de a petrece între trei luni și un an în străinătate, pentru a-și dezvolta competențele profesionale și lingvistice. De la lansarea sa în 2018, ErasmusPro a reușit să sporească interesul pentru plasamente pe termen lung în domeniul educației și formării profesionale și a sprijinit peste 12 000 de cursanți pe an. Sprijinul va contribui, de asemenea, la crearea unor centre de excelență transnaționale „pilot” în domeniul educației și formării profesionale, integrate în strategiile de dezvoltare locală și regională. Centrele vor colabora îndeaproape cu alte sectoare ale educației și formării, cu comunitatea științifică și cu mediul de afaceri pentru a elabora programe de învățământ de înaltă calitate axate pe competențele sectoriale.

În domeniul învățării în rândul adulților, se va acorda sprijin financiar pentru crearea sau consolidarea rețelelor regionale sau naționale de furnizori de servicii de învățare pentru adulți, astfel încât aceștia să poată oferi un număr mai mare de proiecte de calitate pentru următorul program Erasmus.

Oportunități suplimentare în cadrul Alianței Africa-Europa

La fel ca în 2019, cererea din acest an va oferi oportunități suplimentare de sprijinire a schimburilor, pentru a le permite studenților și cadrelor didactice din Africa să participe la programul Erasmus+. Până în prezent au avut loc 26 247 de schimburi, însă obiectivul este de a sprijini 35 000 de persoane până în 2020, astfel cum s-a anunțat în Alianța Africa-Europa pentru investiții și locuri de muncă sustenabile. Universitățile pot prezenta, de asemenea, proiecte de consolidare a capacităților în învățământul superior, care contribuie direct la recomandările făcute cu ocazia recentei Conferințe la nivel înalt Africa-Europa privind colaborarea în domeniul învățământului superior.

Programul actual, precum și succesorul acestuia, care intră în vigoare în 2021, au un rol esențial în realizarea Spațiului european al educației până în 2025. În mai 2018, Comisia a propus dublarea bugetului Erasmus la 30 de miliarde EUR pentru perioada 2021-2027, ceea ce ar permite unui număr de până la 12 milioane de persoane să beneficieze de o experiență în străinătate.

Noul Cadru Financiar Multianual 2021-2027


Comisia Europeană a propus un buget pe termen lung pragmatic și modern pentru perioada 2021-2027.

În ansamblu, Comisia propune un buget pe termen lung de 1.135 de miliarde de euro în credite de angajament (exprimate în prețurile din 2018) pentru perioada 2021-2027, echivalentul a 1,11% din venitul național brut al UE27 (VNB). Dacă se ia în considerare inflația, acesta este comparabil ca dimensiune cu bugetul actual pentru perioada 2014-2020. 

Modern: O nouă Uniune cu 27 de membri are nevoie de un buget nou și modern, care să arate că Europa a integrat învățămintele din trecut. Aceasta înseamnă reducerea în continuare a birocrației atât pentru beneficiari, cât și pentru autoritățile de management prin norme mai coerente pe baza unui cadru unic de reglementare. Totodată, înseamnă și stabilirea unor obiective mai clare și punerea unui accent mai mare pe performanță. Astfel va fi mai ușor atât să se monitorizeze și să se măsoare rezultatele, cât și să se efectueze modificări, dacă este necesar.

Simplu: Structura bugetului va fi mai clară și mai bine adaptată priorităților Uniunii. În prezent, fondurile sunt împărțite la un număr mult prea mare de programe și instrumente, atât în interiorul, cât și în afara bugetului. Prin urmare, Comisia propune reducerea numărului de programe cu mai mult de o treime (de la 58 în prezent la 37 în viitor), de exemplu, prin regruparea în noi programe integrate a surselor de finanțare fragmentate și prin simplificarea radicală a utilizării instrumentelor financiare, inclusiv prin intermediul fondului InvestEU.

Flexibil: Provocările recente – în special criza migrației și a refugiaților din 2015 – au arătat în mod clar limitele flexibilității bugetului actual al UE pentru a reacționa suficient de rapid și de eficace. Propunerea Comisiei include, așadar, o flexibilitate sporită atât în cadrul programelor, cât și între acestea, consolidarea instrumentelor de gestionare a crizelor și crearea unei noi „Rezerve a Uniunii”, care să ne permită să facem față evenimentelor neprevăzute și să răspundem situațiilor de urgență în domenii cum ar fi securitatea și migrația.

O inovație majoră în cadrul bugetului propus este consolidarea legăturii dintre finanțarea UE și statul de drept. Respectarea statului de drept reprezintă o condiție prealabilă esențială pentru buna gestiune financiară și pentru eficacitatea finanțării din partea UE. Comisia propune, prin urmare, un nou mecanism, care să protejeze bugetul UE de riscurile financiare legate de deficiențele generalizate care afectează statul de drept în statele membre. Cu ajutorul noilor instrumente propuse, Uniunea va putea să suspende, să reducă sau să restricționeze accesul la finanțarea din partea UE în mod proporțional cu natura, gravitatea și amploarea deficiențelor care afectează statul de drept. O astfel de decizie ar urma să fie propusă de Comisie și adoptată de Consiliu prin vot cu majoritate calificată inversă.Un buget al UE pentru o uniune economică și monetară puternică și stabilă

O zonă euro stabilă este o condiție prealabilă pentru crearea de locuri de muncă, creștere economică, investiții și echitate socială în întreaga Uniune Europeană. În decembrie 2017, ca parte a foii sale de parcurs pentru aprofundarea uniunii economice și monetare a Europei, Comisia a stabilit modul în care pot fi elaborate noi instrumente bugetare în cadrul finanțelor publice ale UE pentru a promova stabilitatea zonei euro și convergența către zona euro. În noul cadru financiar multianual, sunt propuse două noi instrumente:
Un nou program de sprijin pentru reforme, care – cu un buget total de 25 de miliarde de euro – va oferi sprijin financiar și tehnic tuturor statelor membre pentru realizarea reformelor prioritare, în special în contextul semestrului european. În plus, un mecanism de convergență va oferi un sprijin specific statelor membre din afara zonei euro în contextul eforturilor acestora de aderare la moneda comună.
O Funcție europeană de stabilizare a investițiilor, care va contribui la menținerea nivelului investițiilor în cazul șocurilor asimetrice majore. Aceasta va demara sub formă de împrumuturi reciproce („back-to-back”) de la bugetul UE în valoare de până la 30 de miliarde de euro, la care se va adăuga o asistență financiară acordată statelor membre pentru acoperirea costurilor aferente dobânzii. Împrumuturile vor oferi sprijin financiar suplimentar în momentele în care finanțele publice vor fi limitate, însă investițiile prioritare vor trebui menținute.Surse moderne de finanțare pentru bugetul UE

Noile priorități necesită noi investiții. Din acest motiv, Comisia propune să le finanțeze printr-o combinație de fonduri noi (aproximativ 80%), realocări și economii (aproximativ 20%).

Pe baza recomandărilor Grupului la nivel înalt privind „Viitoarea finanțare a UE”, Comisia propune modernizarea și simplificarea sistemului general de finanțare actual – „resurse proprii” – și diversificarea surselor de venituri la buget.

Comisia propune simplificarea sistemului actual de resurse proprii bazat pe taxa pe valoarea adăugată (TVA) și introducerea unui „coș” cuprinzând noi resurse proprii care să fie asociat priorităților noastre politice.

Coșul de noi resurse proprii propus cuprinde:
 1. 20% din veniturile provenite din sistemul de comercializare a certificatelor de emisii;
 2. o cotă de prelevare de 3% aplicată noii baze fiscale consolidate comune a societăților (care va fi introdusă treptat după adoptarea legislației necesare);
 3. o contribuție națională, calculată pe baza cantității de deșeuri de ambalaje din plastic care nu se reciclează în fiecare stat membru (0,80 euro per kilogram).

Aceste noi resurse proprii vor reprezenta aproximativ 12% din totalul bugetului UE și ar putea contribui cu până la 22 de miliarde de euro pe an la finanțarea noilor priorități.

miercuri, 23 octombrie 2019

Întâlnirea #58 PRO Afaceri Club

Acces la fonduri nerambursabile pentru compania ta? Împlementare proiecte și planuri de afaceri pentru businessul tău? Haideți să aflăm de la un specialist cum se procedează!
Rezervă-ți un loc la evenimentul PRO Afaceri Club din această săptămână!
…Vino alături de noi, Pro Afaceri Brasov, la întâlnirile săptămânale cu membrii și invitații lor! Noi oportunități de afaceri, educație antreprenorială, finanțări, speakeri de valoare și invitați speciali stau la baza celor mai eficiente evenimente de business locale și regionale din cadrul PRO Afaceri Club.
✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦
Structura Întâlnirii Pro Afaceri Club din această Joi:


✦ 18.30 – 18.40 – Prezentarea Asociației PRO Afaceri
✦ 18.40 – 19.10 – Prezentarea membrilor și a invitaților

✦ 19.10 – 19.25 – Educație antreprenorială: Speaker: Radu Limpede – Consultant de afaceri
✦ 19.25 – 19.30 Q&A : Radu Limpede

✦ 19.35 – 20.00 – Speaker: Jors Ilariana – Consultant de afaceri
Are peste 10 ani experiență în elaborarea și implementarea de proiecte din fonduri nerambursabile, atât pentru clienți (autorități publice, societăți comerciale, asociații și fundații) cât și ca beneficiar/partener, în mediul business sau societatea civilă (organizații neguvernamentale).

Experiența vastă, acumulată din numeroasele proiecte în care a fost implicată în mediul privat precum și cea dobândită în sistemul public, este unul din principalii factori de succes pentru înțelegerea necesităților clienților și adaptarea serviciilor la piața în plină inovare și schimbare.

✦ 20.00 – 20.10 Q&A – Jors Ilariana

✦ 20.10 – 20.30 – PRO Facts -Tips – Solutions
✦ 20.30 – 21.30 – Networking

Coffee-break fee: 20 ron

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦
LOCURI LIMITATE, mai multe detalii și înscrieri pe pagina web a Clubului:

✦ PROfesionisti – PROfitabili – PROactivi ✦ P R O G R E S ✦

office@proafaceri.com // www.proafaceri.com // 0799 800 300

sâmbătă, 6 aprilie 2019

Se cauta voluntari in cadrul Programului de Tabere „ARC” 2019

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni a publicat anunțul privind aplicațiile pentru voluntarii din cadrul Programului de Tabere „ARC”  2019. 
Organizatorul asigură cazare, masă și transport de la București la tabără și retur.

Condiții solicitate:
 • eşti student, masterand sau cadru didactic etc.;
 • ai abilităţi de comunicare şi te adaptezi uşor;
 • eşti creativ şi plin de energie.
 • ești disponibil o serie sau mai multe serii.

Depunerea aplicațiilor se va face transmițând: o scrisoare de intenţie, un CV și copia actului de identitate, la adresa de e-mail: taberearc@mprp.gov.ro sau prin poştă, la adresa Bd. Primăverii, nr. 22, sector 1, Bucureşti, până la 30 iunie 2019.


Sursa: www.mprp.gov.ro

Conferința „Patrimoniul european: experienţe comune şi particularităţi regionale” - Sighișoara

Ministerul Culturii și Identității Naționale, prin Institutul Naţional al Patrimoniului organizează conferinţa „Patrimoniul european: experienţe comune şi particularităţi regionale", inclusă în programul oficial al Preşedinţiei române a Consiliului Uniunii Europene. Evenimentul va avea loc la Sighişoara, între 11 şi 13 aprilie 2019. Evenimentul este organizat în contextul Președinției României la Consiliul UE. 

Urmărim ca prin lucrările conferinţei să avansăm în efortul european către o viziune cuprinzătoare asupra calităţii în practica patrimoniului cultural, o înţelegere detaliată a mecanismelor sale şi a elementelor specifice (regionale şi locale) şi un angajament mai larg pentru atingerea acestui obiectiv la nivel profesional, tehnic şi, în cele din urmă, politic. 


Sursa: www.cultura.ro

Reuniunea informală a miniștrilor culturii la București

În contextul exercitării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene, în data de 16 aprilie 2019, va avea loc reuniunea informală a miniștrilor culturii. Lucrările se vor desfășura la București, la Palatul Parlamentului.

Evenimentul reunește miniștrii din statele membre ale Uniunii Europene și va fi prezidat de ministrul român al Culturii şi Identităţii Naţionale, Valer Daniel Breaz. La reuniune vor mai participa Comisarul european Tibor Navracsics, responsabil pentru educație, cultură, tineret și sport, reprezentanţi ai Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene, precum și reprezentanți ai Guvernului României.Mai multe detalii cu privire la eveniment și acreditarea presei

Conferința „Expunerea Online a Patrimoniului Cultural European: Impactul Patrimoniului Cultural asupra Transformării Digitale a Societății" - IAȘI

În contextul exercitării de către România a Președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene, va avea loc, în perioada de 17-18 aprilie 2019, Conferința „Expunerea Online a Patrimoniului Cultural European: Impactul Patrimoniului Cultural asupra Transformării Digitale a Societății”. Evenimentul se va desfășura la Palatul Culturii - Complexul Muzeal Național „Moldova“ din Iași. 


Conferința va reuni autori de politici culturale din statele membre ale Uniunii Europene - reprezentanți ai Grupului de experți privind patrimoniul cultural digital, oficiali ai Comisiei Europene, factori de decizie și experți din instituțiile românești din domeniul patrimoniului cultural care sunt implicați în implementarea proiectului E-cultura: Biblioteca Digitală a României. 

Accesul jurnaliștilor la reuniune se face exclusiv în baza acreditării de presă care se realizează pe site-ul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, la adresa: https://accreditation.romania2019.eu/events/byrXARmAoRnlv2k