Pagini

miercuri, 8 ianuarie 2020

Semestrul european: pentru o economie aflată în slujba oamenilor și a planetei

În decembrie 2019 Comisia von der Leyen a lansat un nou ciclu al semestrului european, primul din mandatul său, care prezintă o strategie ambițioasă și reînnoită de creștere economică, axată pe promovarea unei durabilități competitive, pentru o economie aflată în slujba oamenilor și a planetei.
Strategia anuală de creștere durabilă este concretizarea viziunii prezentate de președinta Ursula von der Leyen în Orientările sale politice. Acest document stabilește strategia UE în materie de politică economică și de ocupare a forței de muncă, plasând durabilitatea și incluziunea socială în centrul procesului de elaborare a politicilor economice ale UE, în conformitate cu prioritățile consacrate în Pactul ecologic european, noua strategie de creștere elaborată de Comisie. Această strategie este menită să asigure faptul că Europa va deține în continuare cele mai avansate sisteme de protecție socială din lume, va deveni primul continent neutru din punct de vedere climatic și va fi un centru dinamic de inovare și de spirit antreprenorial competitiv. Strategia va oferi Europei instrumentele necesare pentru a-și spori nivelul de ambiție în ceea ce privește echitatea socială și prosperitatea. În sens mai larg, strategia de creștere durabilă va ajuta UE și statele sale membre să realizeze obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, pe care Comisia le integrează pentru prima dată în semestrul european.
Strategia anuală de creștere durabilă cuprinde patru dimensiuni interconectate și care se consolidează reciproc, menite să răspundă provocărilor pe termen lung. Aceste dimensiuni ar trebui să ghideze reformele structurale, politicile de ocupare a forței de muncă, investițiile și politicile fiscal-bugetare responsabile din toate statele membre, pentru o economie aflată în slujba oamenilor și a planetei. Cele patru dimensiuni sunt:
  • durabilitatea mediului;
  • creșterea productivității;
  • echitatea și
  • stabilitatea macroeconomică.


Semestrul european va acorda o atenție sporită durabilității mediului, oferind orientări specifice statelor membre cu privire la domeniile în care reformele structurale și investițiile în direcția unui model economic durabil sunt cele mai necesare.
Orientările în materie de politică formulate în cadrul semestrului european vor contribui și la impulsionarea creșterii productivității: acestea vor promova investițiile și reformele structurale menite să stimuleze cercetarea și inovarea, să îmbunătățească accesul la finanțare, să consolideze funcționarea piețelor de produse și servicii și să elimine blocajele din mediul de afaceri. Echitatea ar trebui protejată prin punerea în aplicare a unor politici sociale menite să garanteze condiții de muncă echitabile pentru toți și să le permită cetățenilor să se adapteze la circumstanțele în schimbare într-un moment de transformări importante. Stabilitatea macroeconomică ar trebui menținută prin respectarea regulilor politicii fiscal-bugetare, utilizând totodată întreaga flexibilitate oferită de acestea, prin remedierea dezechilibrelor și prin finalizarea uniunii economice și monetare (UEM) a Europei.
Noi rapoarte
Recomandarea privind politica economică a zonei euro invită statele membre din zona euro să ia măsuri pentru a realiza o creștere favorabilă incluziunii și durabilă, precum și pentru a dinamiza competitivitatea.
Raportul privind mecanismul de alertă, un dispozitiv de detectare a dezechilibrelor macroeconomice, recomandă ca 13 state membre să facă obiectul unui „bilanț aprofundat” în 2020, astfel încât să se poată identifica și evalua gravitatea eventualelor dezechilibre macroeconomice.
În propunerea de Raport comun privind ocuparea forței de muncă se analizează situația încadrării în muncă și situația socială din Europa și se evidențiază domeniile în care s-au înregistrat progrese și cele în care sunt necesare eforturi suplimentare.
Raportul privind performanța pieței unice este menit să evalueze rezultatele și realizările pieței unice, Acest raport este integrat pentru prima dată în ciclul semestrului european pentru a sublinia importanța punerii în aplicare a unor reforme care să faciliteze buna funcționare a pieței unice.
Cel de al doilea raport anual de monitorizare privind punerea în aplicare a Programului de sprijin pentru reforme structurale din 2018 arată că programul poate contribui în mod semnificativ la eforturile depuse de autoritățile statelor membre pentru a identifica și a depăși deficiențele structurale în elaborarea și implementarea reformelor.